سندروم خود پزشک بینی

.

یکی از مشخصات ایرانی جماعت اینه که وقتی بهش می گی: «سرم درد می کنه»، ازت می پرسه: «چرا؟»

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.