چه فرقی می کنه؟ -3

.

تو تبلیغات تلویزیون اسلامی زن‌ها همه‌اش دارن تو آشپزخونه می‌شورن و می‌سابن و می‌پزن؛ تو غیراسلامیش دارن شکلات گاز می‌زنن و (با حرکت آهسته) چشم هاشون رو می‌بندن و پیچ و تاب می‌خورن.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.