به امید آن روز

.

– واسه چی گرفتنت؟

+ توهین به شعور ِ مخاطب

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.