نهادینه می‌کنیم

.

تو یه خانواده ی ایرانی وقتی بچه‌ای کله‌اش می‌خوره به لبه ی میز و گریه می‌کنه، پدر مادره با دست می‌زنن روی میز که: «ببین! زدمش! میز ِ بدجنس!» این جوری هم گریهٔ بچه بند می‌اد، هم ورم ِ کله‌اش می‌خوابه، هم یه چیزی یاد می‌گیره…

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.