معجزات و کرامات

.

جای امام راحل خالی، اگه بود الانا دیگه سقوط مبارک رو پیش‌بینی کرده بود.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.