در ستایش داروین

.

در نبوغ داروین همین بس که به مهمترین پرسش در کل تاریخ بشر پاسخ داد: اینکه اول مرغ بود یا تخم مرغ؟

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.