چرا باید آنتی ویروستان را به روز کنید

.

لای در اتاق باز بود. با این حال در زدم. جوابی نیامد. در را کمی بازتر کردم. انگار بمب تو اتاق استادم ترکیده بود. کتابها، ریپوت‌ها، لباسهاش… تنها چیزی که سالم مانده بود کامپیوترش بود که آخرین ایمیلی که من بهش زده بودم توش باز بود.

ای میلم استاد رو خورده بود…

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.