آیت‌الله تناقض شیرازی

.

– این جا نوشته: آیت‌الله مکارم شیرازی ضمن محکوم کردن جنایات رهبر ایران گفت: «ما ضمن اینکه جنایات ضد انسانى حاکمان ایران را شدیدآ محکوم مى‌کنیم از جوامع بین‌المللى مى‌خواهیم که در برابر این جنایات هولناک سکوت نکنند و اجازه ندهند حاکمان خودکامه دست به هر جنایتى بزنند.»

+ واقعاً؟

– نه.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.