قانون بقای تخم

.

مجموع کل تخم‌ در دنیا ثابت است.

بنابراین در ازای وجود ماهی خاویارهایی مثل موسوی خوئینی، لاجرم میزان تخم‌های هاشمی رفسنجانی منفی خواهد بود.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.