به امید آن روز -2

.

یکی از فانتزیام اینه که وقتی جنتی پشت تریبون هارت و پورت می‌کنه برم پشت سرش یهویی بگم:«بوم!» بشاشه به خودش.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.