انتحاریون عزیز

.

آیا می‌دانستید در جنگ جهانی دوم روسها به سگ‌های تعلیم دیده مواد منفجره می‌بستند و می‌فرستادندشان زیر تانکهای آلمانی؟

تکرار می‌کنم سگ‌های تعلیم دیده… سگ… همون که واق واق می‌کنه… کلب… بعله…

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.