سندرم خودشیفتگی ِ مفرط یا «همه دوست دارن شبیه من باشن»

.

– اگر دقت کنید می‌بینید زنها برای اینکه در محیط کار جدی گرفته شوند، سعی می‌کنند شبیه مردها رفتارکنند.

+ شبیه مردها؟ یعنی فوتبال می‌بینن و تخمه‌شکنان جلوی تلویزیون ولو می‌شن و می‌گوزن؟

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.