کلاس ِ درک نشده

.

از آلمان برگشته‌ بود، موقع حرف‌زدن با آدم یک‌خط درمیون کلمه‌های آلمانی می‌پروند.

تا اون موقع دلم برای کسی اینقدر نسوخته‌ بود.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.