به امید آن روز -3

.

– … بسیار خوب، متهم سرکار خانم فاطی کماندو در جایگاه حاضر شوند.

– جناب قاضی (چادرش را زیر بغلش جمع می کند) من تقصیری ندارم، شغلم این بود، مسئولیت داشتم، اگه دانشجوی بدحجاب تو محوطه‌ی دانشگاه دیده می‌شد من بودم که بازخواست می‌ شدم…

– یه لحظه صبر کنید خانم، شما انگار تفهیم اتهام نشدین. اتهام شما ایراد گرفتن به سر و وضع دانشجوها نیست، شما به خاطر لطمه زدن به کلماتی از جمله «عزیزم»، «خوشگلم» و «خانمم» در این دادگاه هستید. شما باعث شدید این کلمات بار محبت‌آمیزشون رو از دست بدن، چندش‌آور بشن. اتهام شما به گه کشیدن این کلماته خانم…

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.