نهادینه می‌کنیم -2

.

– به بچه‌ای که شاد و شنگول داره می‌دوه چی می‌گن؟

+ ندو بچه جون، می‌خوری زمین!

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.