راس می‌گه

.

واسه همین این طوری شده. قابله‌ی بیچاره گرخیده انداختتش زمین.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.