حکایت

.

روزی شیخ بلاه بلاه، بلاه بلاه بلاه. بلاه بلاه بلاه… بلاه بلاه بلاه بلاه. پس مریدان نعره زدند و جامه‌ها دریدند.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.