این سوال رو دست به دست کنین برسه بهشون

.

به هر حال در آینده‌ی نزدیک سید خراسانی مورد نظر شما فوت می‌کنه (همه که عمر جنتی ندارن) اون وقت مخاطباتون نمی‌گن امام زمان کو، چی شد؟ چرا نیومد؟

پروپاگاندا و حفظ قدرت و اینا رو من قشنگ می‌تونم درک کنم، ولی انصافاً خیلی نزدیک‌بین شدین ها! یه نگاه بکنین ببینین چی رو دارین هزینه‌ی کی می‌کنین… از من ِ نامسلمون گفتن…

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.