ریشه‌یابی‌ها

.

اولین بار یک روز شیخ مریدان را گرد آورده بود و پند می‌داد، مریدان هم مثل بچه‌ی آدم ساکت گوش می‌دادند. سخن شیخ که به پایان رسید ناگهان سوسکی قهوه‌ای تالاپی از سقف به میانه‌ی مجلس افتاد. پس مریدان نعره‌ها زدند و سربه بیابان گذاشتند.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.