همیشه هم تف می‌زد

.

سر جلسه امتحانا اولش که مراقب برگه ها رو پخش می‌کرد، کارم این بود بشمرم چند وقت یه بار انگشتشو تف می‌زنه، اون وقت حساب کنم آیا می‌شه وقتی به من می‌رسه تف نزنه…

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.