شباهت‌های فرهنگی

.

روز به روز بیشتر به این نتیجه می رسم که لهستانی‌ها در واقع  ایرانی‌ هستند، فقط اتیل الکلشون یکم بیشتره.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.