ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است:

.

«دستت درد نکنه تو این گرما چادر سرت می‌کنی، ولی یه کم هم بابامو الگو قرار بده زود به زودتر برو حموم!»

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.