بایگانی ماهانه: دسامبر 2011

در سوگ وی کلاغان بر درخت نشسته‌اند

.

می‌دونستید همه‌ی ما جانم فدای کیم جونگ ایل بودیم و خبر نداشتیم؟ باید برنامه ریزی کنیم بذاریمش تو استراحت بین وقتهایی که جانم فدای رهبر عزیز خودمان هستیم.

حیاتی ِ کره شمالی اینا:» این نشان می دهد که نه تنها مردم جهان، بلکه حیوانات نیز رهبر عزیزمان را نمی‌توانند فراموش کنند»

بعله

.


یقیناً ریدن براشون اونجا

.

گیت پرواز ایران رو از دور می‌شه تشخیص داد. از سه ساعت مونده به پرواز ملت رفتن نشستن دم گیت، از جاشونم جم نمی‌خورن.

.