بایگانی برچسب‌ها: الگوریتم مشابه برای بچه دار شدن

الگوریتم شوهریابی

.

ورژن آدم وار

1- ورودی: خواستگار؛

2- اگر (خواستگار >= معیارهای شما)

3- برو به خط 8؛

4- وگرنه

5- سن شما= سن شما +1؛

6- برو به خط 1؛

7- پایان؛

8- ازدواج کن (خواستگار)؛

9- پایان.

ورژن ایرانی

1- ورودی: خواستگار؛

2- اگر (سن شما >= 30)

3- اگر (خواستگار >= معیارهای شما)

4- برو به خط 12؛

5- وگرنه

6- معیارهای شما= معیارهای شما -1؛

7- برو به خط 3؛

8- پایان؛

9- وگرنه

10- برو به ورژن آدم وار؛

11- پایان؛

12- ازدواج کن (خواستگار)؛

13- پایان.

Advertisements