بایگانی ماهانه: اوت 2011

جایزه‌ی شاش ِطلایی به پاس زحمات شما

.

چه احساسی بهت دست می‌ده وقتی می‌بینی گوگل کروم Multiphysics رو ازت غلط املایی گرفته، به جاشم بهت پیشنهاد می‌ده Metaphysics …

.

Advertisements

دفع خطر احتمالی

.

… و در ساحل میامی پیروان حضرتش را بینی که از خوف یوم الثلج زیر تیغ آفتاب کاپشن و شال و کلاه به تن دارند [و یوم الثلج آن روز موعود را گویند که حضرت می‌فرماید در آن روز ساحل میامی را برف و بوران سهمگین درنوردد، آن چنان که دریاها منجمد گردند به تمامی و دیده جر سپیدی برف و یخ هیچ نبیند] اینان ایمان آورندگان راستینند که عرق ریزان و بوگندان [چون مردار به آفتاب مرداد] با چوب اسکی در ساحل گام بردارند و جماعت بیکینی‌پوش را به تاسف نگرند و در دل گویند: خاسرانی که شمایید! اگر ما برخطا باشیم که هیچ، ورنه آن روز که برف موعود بارد دهانتان عجیب سرویس است…

.


همه ساکت بودند، ناگهان…

.

– قور! قوررر! آی قورر! وای قوررر! ایهاالناس کجایید قوررر! قوررر!

(شکم بی‌صاب مونده‌ – کتاب‌خانه‌ی دانشگاه – واقعی)

.